CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL ( CAP )

 

Real Decreto 1032/2007 CAP BOE 184  02/08/2007

 

 

 

¿Qué es el CAP?

Es el certificado que acredita a los conductores profesionales , obligatorio en toda la Unión Europea.

 

¿A partir de cuándo es obligatoria la cualificación inicial?

Transporte de Viajeros a partir del 11/09/2008 

Transporte de Mercancías a partir del 11/09/2009

 

Resultará imposible contratar nuevos conductores para el transporte de viajeros/mercancías que no sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) a que se refiere la directiva.

 

 

 

CAP CONTINUO

 

La formació contínua obligatòria, permet als conductors professionals:

- actualitzar els coneixements essencials per a l'exercici de la funció,

- augmenta la seguretat,

- economitza el consum del carburant.

 

¿Quina duració té el curs de formació contínua i com seran les classes?

El curs de formació continua es de 35 hores cada 5 anys.

Les classes son d'assistència obligatòria i inspeccionades per el Ministeri

 

¿A on es realitza l'examen teòric?

Es realitzaran a la pròpia autoescola i pel professor que ha impartit les classes

 

¿ Si estic en possessió dels permisos C i D tinc que fer el CAP de reciclatge per a cada permís?

No, un CAP Continu val per als dos permisos.

  

¿Quin es el temari del curs?

Transport de Viatgers/Mercants

Duració

Conducció racional basada en les normes de seguretat

8 hores

Aplicació de la reglamentació

5 hores

Salud, seguretat vial i mediambiental, servei i logística.

22 hores

Total

35 hores

 

Vine a informar-te sobre els pròxims cursos i preus.